Dugnad

Det innkalles til dugnad i borettslaget lørdag 6.mai kl 11-15. Vi gjentar suksessen fra i våres, og gjør det sammen med nabosameiet.

Ting som må gjøres i vårt borettslag

 • Feie / rydde fellesareal
 • Rense sluk foran garasjeporten
 • Feie lekeplassen
 • Vaske gulv søpplerom
 • Vaske bodarealene
 • Vaske m/ høytrykkspyler i trapp.
 • Rydde i blomsterkassene
 • Rydde i garasjen
 • Flekk-male områder med flass
 • Stusse villvin

Container blir å finne på andre siden av veien av innkjørslen til garasjen fra fredag ettermiddag til mandag morgen.

Fellesaktiviteter:

Sosialt, enkel bevertning.

Varsel om garasjefeing

Garasjevask

Det varsles om garasjefeing i fellesgarasjon på dagen 21 april 2017

Alle biler og løsøre må være fjernet  innen kl 08:00  torsdag 21.4
Arbeidet forventes ferdig kl 1700 og utføres av Rein Tek AS som kan kontaktes på 40620899

 

Til andelseierne i Ryenbergveien Borettslag

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling 2017

Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Ryenbergveien Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling

 

30.5.2017

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 20.3.2017.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

 • gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
 • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslag sendes til styreleder i Ryenbergveien Borettslag

Kristen Thorsen
Valhallveien 6 B
0196 Oslo

styret@ryenbergveien.no

Hilsen
Ryenbergveien Borettslag

Styret
6.3.2017

Husleieendring

Husleiens andel av felleskostander øker med 5% utover foreslåtte økninger fra forvaltningskonsulent/OBOS i forbindelse med forventede økte vedlikeholdskostnader i 2017/18. Gjelder fra 1.2.17

mvh

Styret

Ladepunkter el-bil

Hei, 

I forbindelse med installasjon av resterende ladepunkter, må biler flyttes. Vi deler i to dager:

 • plass 9-27  må flyttes/tømmes tirsdag 13. desember 0800-1500
 • plass 35-46  må flyttes/tømmes onsdag 14.desmber 0800-1500 

mvh Styret

Ryenbergveien Borettslag