Stenging av garasjen

workinprogressI forbindelse med ferdigstillelses attest er utbygger pålagt å utbedre innkjørslen til garasjen  ved å senke fortauet. Entrepenøren varsler oppstart av arbeidene  onsdag 30 september.

Innkjøringen blir da stengt fra onsdag 30.09  kl 07.00 til fredag 2.10 kl 16.00.

Det betyr at biler som benyttes må være ut av anlegget innen onsdag.

mvh
Styret

Rens av sluk

sluk Det blir på torsdag 10.9 utført rensing av sandfang/ kummer på plassen mellom borettslaget og sameiet. Det kan i tiden fra 0730 og utover være fremkommelighets problemer ved porten mot valhallveien.

Det kan også være noe støy fra maskiner som benyttes..

Arbeidet utføres av Aktiv rørinspeksjon

Styremøte 31. august

Møtenummer 7-2015Styremøte

Når: mandag, 31 august Valhallv. 6B
Møte innkalt av: Kristen Thorsen
Inviterte:
Morten Bjerke Andersen
Kenneth Johannessen
Inger Ekwall Abild
Kristen Thorsen

Behandlede saker:

SAK 1
Dugnad
SAK 2
Skattrekkskonto
SAK 3
Samtykke til utveksling av informasjon i OBOS-konsernet
SAK 4
Utestående OBOS Saker – Vann i garasjen
SAK 5
Alarmanlegg
SAK 6
Utestående OBOS saker – Ferdigstillelse
SAK 7
Utestående OBOS saker – Støy på uteområdet og inne i leilighet
SAK 8
Vaktmestertjenester
SAK 9
Elbil ladeuttak i garasjen
SAK 10
Eventuellt

Neste møte mandag 28.9 kl 20:30

 

Nytt alarmanlegg driftsatt

Det nye brannalarmanlegget er nå i normal drift.

Brannalarm
Brannalarm

Brannvarslingsanlegget er oppgradert fra forrige utgave med nye følere i hver leilighet og avstillere (talende).

Anlegget er ikke koplet til brannvesenet.

Instruks for avstilling av alarm henger ved sentralen i garasjen, og kan følges etter at det er verifisert at det faktisk ikke brenner i noen leilighet.

Til informasjon er det bare én føler og én sirene (i stua) i hver leilighet koplet til fellesanlegget.  Brannvarslerne i soverommene er koplet sammen lokalt i hver leilighet, og det er beboers ansvar å bytte batteri jevnligårlig på denne.

Merk at disse også har en «utløpsdato» som bør sjekkes.

Sist, husk å sjekke brannslukningsapparatet, og snu på det samtidig med batterisjekk av brannvarslere.

 

Nytt alarmanlegg installeres

News_BrannalarmArbeid med å installere nytt alarmanlegg er i gang og ventes ta et par uker. Det er nødvendig å bytte føler og avstiller i hver leilighet. Installasjonen foretas av Lier Alarmservice, og de vil henge opp en lapp med tidspunkt de kommer til å installere i hver leilighet.  Hvis det ikke passer, ta snarest kontakt med firmaet for å avtale ny tid slik at arbeidet kan ferdigstilles.

Dugnad Søndag 26.4

dugnad2Hei,

Det inviteres til dugnad i borettslaget søndag 26.april kl 1200-1600.

I år har vi greid å koordineere dette med nabosameiet, så det blir forhåpentligvis mange å bli kjent med.

 • Ting som må gjøres i vårt borettslag:
 • Feie / rydde fellesareal
 • Rense sluk foran garasjeporten
 • Kjøpe blomster og plante
 • Ny/reparere blomsterkasse ved trappa til garasjen
 • Sand til lekekassa
 • Flytte postkasser
 • Vaske gulv søpplerom
 • Vaske bodarealene
 • Vaske m/ høytrykkspyler i trapp.
 • Rydde i blomsterkassen
 • Rydde i garasjen
 • Stusse villvin

Det er bestill feiing torsdag morgen

Container blir å finne på andre siden av veien av innkjørslen til  garasjen fra fredag ettermiddag til mandag morgen.

Fellesaktiviteter:

Sosialt, grilling etterpå.

 

Vel møtt

Alarmanlegg

Er for tiden ute av drift siden fredag i påvente av reservedeler fra leverandør. Forventet fiks tid er ila neste uke.
Da er det fin mulighet til å bytte batterier på brannvarslere og sjekke brannslukkingsapparat (og snu på det).

Egen bod til fellesmateriell i sykkelboden

Styret har endel materiell som benyttes til dugnad og vedlikehold, som vi har oppbevart i et tavlerom. Styret har fått pålegg om å holde rommet fritt for slike tingI den forbindelse vil vi avsette noe areal i sykkelboden til det.  Området som skal benyttes er det vi bruker i pluss litt til i sykkelboden.

sykkelbodBeboere som har sykkel eller annet stående på sykkelstativet til venstre i sykkelboden må flytte sine eiendeler til et annet sted i sykkelboden. Det kan være noe trangt der, så har du en gammel sykkel som du ikke bruker, kan du ta den ut.

Frist for å fjerne sykler fra sykkelstativet (det til venstre etter døren) er 2 uker (innen 23.mars). Sykler som ikke er flyttet til da, blir låsen klippet og flyttet.

mvh
Styret