Styremøte 5/2018

NÅR: mandag, 31.5.2017 21:00 – 22:30

onlinesurveyHVOR: Valhallveien 6b

MØTE INNKALT AV: Kristen Thorsen

FREMMØTTE:

Kristen Thorsen
Thea Sand
Simen Storberget
Peter Vo

SAK 1
Oppfølging malerarbeider
SAK 2
Klage fra beboer
SAK 3
Dør til dør besøk fra Renovasjonsetaten
SAK 4
Vintervedlikehod
SAK 5
Årlige ettersyn
SAK 6
Eventuelt
SAK 7
Dugnad og 17 maifeiring
SAK 8
Maling på eget gjerde
SAK 9
Kontroll av lekeplassen

 

Oppdatering malerarbeider

Hei, 

Oppsetting av stillaser for hus 5 og 6 er nå klart. Vasking og maling påbegynnes mandag .  Det er VIKTIG at alle beboere rydder klart minst 1m langs fasaden også på balkonger. Dette skaper forsinkelser og ekstra kostnader når det ikke e ryddet.  Det er forventet at beboere gjør dette klart før vask og maling. 

Det må også påregnes at det kan utføres arbeider på lørdager.

mvh

Styret

17. mai i bakgården

Ryenbergveien borettslag og Ekebergskråningen sameie inviterer alle beboere til 17. maifest på den store lekeplassen. Vi rigger opp langbord og felles griller og har leker for små og store. Ta med noe grillmat og tilbehør eller dessert/kake til felles buffet. De som vil kan komme før 15.00 og hjelpe til å rigge. Vi trenger bord og stoler, noen griller og blomster å sette på bordet. Vi sees!

Oppdatering malerarbeider 2018

Fremdriftsplan for malerarbeider er som følger;

 • Sette opp stillas
 • Vaske
 • Male
  • Fasader
  • Trappevanger
  • Stolper
  • Toppen av rekkverk
 • Rigge ned stillas

estimert ca 3-4 uker per 2 hus, slik at

 • hus 5 og 6 blir det arbeidet med fra uke 20 (14 mai)
 • hus 3 og 4 blir det arbeidet på fra ca uke 24 (11juni)
 • hus 1 og 2 blir det arbeidet på fra ca uke 28 (9 juli).

Arbeidet er forventet ferdig senest midten av september 2018

Hvis  det er endringer på dette blir det varslet en uke i forveien.

Under arbeidet skal entrepenøren

 • Dekke til terrasser og maskere slik at det ikke blir søl.
 • Rydde opp hver dag etter endt arbeidsdag.
 • Håndtere eget avfall

Beboere må selv forberede arbeidet som skal utføres ved å

 • Rydde på terrase, 1 meter fra veggen langs hele veggen (unntatt foran dør i 1etg) – stillas skal monteres langs veggen
 • Rydde lysåpning mellom leilighet a/b g/h –  1. etasje – stillas må monteres på bakken.
 • Det blir bygd stillas over trappa til 3. etg, men slik at beboer kommer til og fra
 • De som har markiser må rulle disse inn i forkant av stillas montering, og ikke brukes under perioden det males.

Arbeidet inkluderer ikke maling av rekkeverk, bod eller lignende. Beboere kan få maling og utstyr til å utføre dette selv for det som er nærest (kan være godt tips, mens stillaset er der)

mvh

Styret

 

Varsel om malerarbeider

Som tidligere annonsert malerDet er oppstart av malerarbeider denne uke,  og oppsett av stillaser begynner ved 6 og 5 (valhallveien 10a-g)

Vasking av husene er oppstart på 18 mai, og maling begynner neste uke.

Utførende firma er Kolbotnmalerfirma v Bujar Hoxha

Det er lovlig seint varsel beklageligvis, men litt utydelig kommunikasjon har ført til at leverandøren er klar i dag til å montere stillas.

Beboere bes gjøre klart for maling oppstart neste uke, ved å rydde rundt fasaden og terrassen, samt detaljer som henger på fasaden.

Styret skal passe på å levere bedre informasjon fremover.

 

Vår dugnad

Det innkalles til dugnad i borettslaget lørdag 5.mai 2018  kl 11-15. Vi gjentar suksessen fra i våres, og gjør det sammen med nabosameiet.

Ting som må gjøres i vårt borettslag

 • Feie / rydde fellesareal
 • Rense sluk foran garasjeporten
 • Feie lekeplassen
 • Vaske gulv søpplerom
 • Vaske bodarealene
 • Vaske m/ høytrykkspyler i trapp.
 • Rydde i blomsterkassene
 • Rydde i garasjen
 • Stusse villvin
 • Fjerne gamle sykler
 • Vaske muren mot nabosameiet hus 6

Container blir å finne på andre siden av veien av innkjørslen til garasjen fra fredag ettermiddag til mandag morgen, samt sekker fra iSekk.

Fellesaktiviteter

Sosialt, enkel bevertning.

Vel Møtt

Garasjefeiing 26.4

Garasjevask

Det varsles om garasjefeing i fellesgarasjon på dagen 26 april 2017

Alle biler og løsøre må være fjernet  innen kl 08:00  torsdag 26.4
Arbeidet forventes ferdig kl 1700 og utføres av Rein Tek AS som kan kontaktes på 40620899

 

Ordinær generalforsamling 2018

Ordinær generalforsamling 2018

Generalforsamling

Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Ryenbergveien Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om dato og klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 5.3.2018

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

 • gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
 • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslag sendes til styreleder i Ryenbergveien Borettslag

Kristen Thorsen
Valhallveien 6 B
0196 Oslo

styret@ryenbergveien.no

Hilsen
Ryenbergveien Borettslag

Forbruk lading garasjen

De som har fått montert ladepunkt i garasjen, har egen seriemåler som nå er avlest for 2017. Faktura sendes fra obos ila januar for de som har mer enn 0kwh. Prisen er satt til 1kr pr kwH

mvh

Styret

Styremøte 9/2017 / Vernerunde

NÅR: mandag, 18.12.2017 21:00 – 22:00

onlinesurveyHVOR: Valhallveien 6b

MØTE INNKALT AV: Kristen Thorsen

FREMMØTTE:

Kristen Thorsen
Thea Sand
Simen Storberget

 

 1. SAK 1
  Budsjett.
  Det vedtas økning i husleie f.o.m 1.2.18 med 4%
 2. SAK 2
  Julegrantenning
 3. SAK 3
  Malerarbeider19
 4. SAK 4
  Vernerunde
 5. SAK 5
  Vaktmestertjenster.
  Oppdatert tilbud og redusert pris, fornyet avtale

Ryenbergveien Borettslag