Minidugnad legge ut gress

gressplen_rullVi har bestillt ferdigplen som skal legges ut over det nye «jordet» ved lekeplassen. den kommer imorra ettermiddag, og vi inviterer til en minidugnad for å  forberede jorda, og legge gress som kommer på rull. Etter at gresset er lagt må det pleies i 14 dager  – godt med vann daglig, og ikke tråkkes på . Gjerder det inn også. Da håper vi at det holder i noen år før vi trenger å fikse på det igjen. Vi begynner i rundt 1800 og et par timer.

Varsel om filminnspilling

filmreelOnsdag 20. April skal det spilles inn reklamefilm i Valhall veien 8k, fra ca kl 18.00 – 23.00. Reklamen er for Solo. Filmteamet vil være så lite til bry for beboerne som mulig.

Firmaet som filmer er Einar Film og Fortellinger og kan kontaktes på 452 81 640

Dugnad, vask og oppmerking av garasjen

dugnad2Da er det tid for vårrengjøring rundt oss, for å gjøre det hyggelig. Vi holder dugnad sammen med nabosameiet søndag 24 april fra kl 1100 – 1500

Vi vil gjennomføre «vanlige» dugnadsoppgaver, noe i fellesskap på fellesområdet, og avslutte i 14-16 tiden med felles samling. Det blir lett servering, de som vil kan sikkert ordne en felles grill om været tillater det. Det blir bestillt flere konteinere, en for grønt, en for elektrisk avfall, og restavfall.

Fredagen før, 22 april, vil det være vask av garasjen fra kl 0800- 1600. Alle biler må ut, og garasjeplasser må være ryddet for ting som ikke skal være i garasjen iht husordensreglene.

Påfølgende mandag, 25 april, må garasjen tømmes for biler igjen, slik at vi kan få merket opp garasjeplassene på nytt. arbeidet vil vare fra 0800-1300, slik at malingen skal kunne tørke til ca 1600.

Hvis du har forslag til noe som bør utbedres i fellesskap, send e-post til styret@ryenbergveien.no

Vel møtt
mvh Styret

Arbeid i bod- og garasjeanlegg

luftsirkulasjonDet vil den nærmeste uke være arbeid med å etablere avfukter-løsning i bodanlegge for å redusere fuktighet her. Det monteres rør for å fordele tørr luft. I garasjen blir det også kjerneborret i  veggene for å få sirkulasjon i rommet utenfor grunnmuren. Dette blir koplet på eksisterende lufteanlegg.  I forbindelse med kjerneboring må det ryddes foran parkeringsplass 3, 27 og 28 trengs å være tomme for biler

Arbeidet starter førstkommende fredag 8 april og utføres av Pelias – de kan kontaktes på 46508811

Ny avtale med Canal Digital kabel tv og internett

canaldigitalVi har i dag inngått ny kollektiv avtale om kabeltv og internett tilkopling «Komplett 30». Dagens avtale var kun for kabeltv inkludert i husleien. Den nye avtalen gir de samme tv-pakken og bredbånd inkludert i husleien. Husleien dermed vil øke med 100kr fra neste periode.

  •  En dekoder som lånes ut av CD med tilhørende programkort som åpner for de kanaler i den faste delen av grunnpakken som signaleres digitalt.
  • «Valgfri del av Grunnpakke”, dvs. at 15 digitale favorittkanaler kan velges individuelt av den enkelte husstand fra et utvalg kanaler.
  • Internettabonnementet Komplett 30 med tilhørende modem som lånes ut.

Det vil bli installert ny dekoder med PVR-funksjonalitet og strømme-muligheter til nettbrett

  • Avtalt boks moteres i alle husstander (følger leiligheten ved kjøp og salg)
  • Kortavgift til første boks er inkludert
  • De nye T-We Plus tjenestene som Start Forfra og TV-arkiv er inkludert i bredbåndsproduktene.
  • Tidal Basic musikkstrømmetjeneste.

De beboere som idag har høyere internett kapasitet vil også få en redusert ekstrakost (som belastes beboere individuellt) (feks Komplett 50/100)images

Totalt sett vil denne avtalen gi lavere månedskost for alle beboere som benyttter Canal Digital som bredbåndsleverandør (31 av 36 har dette)

De beboere som har kjøpt egen dekoder får ikke godskrevet evt retur av dekoer el.l. Se evt på Finn markedsplassen hvor det er mulig å omsette dekodere.

Arbeidet med å oppgradere og installere begynnes snarlig, og kan ventes ferdigstillt ila 4-6 uker (forutsatt at alle beboere er tilgjengelig for installasjon etter avtale)

Har du ikke en trådløs ruter kan dette også kjøpes gjennom https://kabel.canaldigital.no/bredband/tradlos-ruter/

mvh
Styret

Styremøte 14.mars

Styremøte
Styremøte

Møtenummer 3-2016 Styremøte

Når: mandag, 14 mars
Morten Bjerke Andersen
Kenneth Johannessen
Inger Ekwall Abild
Kristen Thorsen

Saker
SAK 1
TV- og Bredbåndstjenester
SAK 2
Styrets arbeid
SAK 3
Bod- og Garasje
SAK 4
EL-bil anlegg
SAK 5
Garasjevedtekter
SAK 6
Årlig VVS og sprinklerkontroll
SAK 7
Eventuellt

 

Styremøte 22.februar

Møtenummer 2-2016 Styremøte

StyremøteDeltagere: Morten Bjerke Andersen
Kenneth Johannessen
Inger Ekwall Abild
Kristen Thorsen

SAK 1
Styrets arbeid
SAK 2
Utestående saker OBOS
SAK 3
Bredbånd
SAK 4
El-bil for garasje
SAK 5
Avfukting av bodanlegggarasje
SAK 6
Eventuellt

Ordinær generalforsamling 2016

Styremøte
Styremøte

Til andelseierne i Ryenbergveien Borettslag

Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Ryenbergveien Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling

1. juni 2016.
I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.
Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 1. april 2016.
For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen er det ønskelig at
det går klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak
Forslag sendes til styreleder i Ryenbergveien Borettslag
Kristen Thorsen
Valhallveien 6 B
0196 Oslo

styret (a ) ryenbergveien.no
Hilsen
Ryenbergveien Borettslag
Styret
14.2.2016

Ryenbergveien Borettslag