Alarmanlegg

Er for tiden ute av drift siden fredag i påvente av reservedeler fra leverandør. Forventet fiks tid er ila neste uke.
Da er det fin mulighet til å bytte batterier på brannvarslere og sjekke brannslukkingsapparat (og snu på det).

Egen bod til fellesmateriell i sykkelboden

Styret har endel materiell som benyttes til dugnad og vedlikehold, som vi har oppbevart i et tavlerom. Styret har fått pålegg om å holde rommet fritt for slike tingI den forbindelse vil vi avsette noe areal i sykkelboden til det.  Området som skal benyttes er det vi bruker i pluss litt til i sykkelboden.

sykkelbodBeboere som har sykkel eller annet stående på sykkelstativet til venstre i sykkelboden må flytte sine eiendeler til et annet sted i sykkelboden. Det kan være noe trangt der, så har du en gammel sykkel som du ikke bruker, kan du ta den ut.

Frist for å fjerne sykler fra sykkelstativet (det til venstre etter døren) er 2 uker (innen 23.mars). Sykler som ikke er flyttet til da, blir låsen klippet og flyttet.

mvh
Styret

Ordinær generalforsamling 2015

StyremøteTil andelseierne i Ryenbergveien Borettslag

Ordinær generalforsamling 2015

Det vises til Lov om Burettslag § 7-4
“Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Ordinær generalforsamling i Ryenberveien Borettslag 27. mai 2015
I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 23.03.15.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes fremlagt for generalforsamlingen, er det ønskelig at
Det går klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
Forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak
Forslag sendes til styreleder i Ryenbergveien Borettslag
Anlaug Arnestad
Valhallveien 8M
0196 Oslo
styret@ryenbergveien.no

Hilsen
Ryenbergveien Borettslag
Styret

Årskontroll alarmanlegg

Brannvarsler
Brannvarsler

Tirsdag 13.januar fra ca 0830-1030 vil det være årskontroll av alarmanlegget. Det er veldig bra hvis så mange som mulig har anledning til å være hjemme på dette tidspunktet slik at tekniker kan sjekke brannvarsler og kommunikasjon i hver leilighet.

mvh
styret

Endring av kapitalkostnader

finansAndelseiere som ikke har innfridd sin andel av huslånet og som vi har lånt i OBOS-banken, har fått høyere kapitalkostnader i desember og januar.

Dette skyldes at selskapet hadde høyere kostnader på banklånet enn hva som var krevd inn , det som var innbetalt à konto.
Kapitalkostnadene kan reguleres hver 3. måned.

 

mvh

Styret

Renteendring på felleslån

Rentesatsen for våre  felleslån  blir endret fra  p.t. 3,500 % p.a. til p.t. 3,350 % p.a.  Den effektive rente blir p.t. 3,380 % p.a. (største lån)

Samt fra  p.t. 3,500 % p.a. til p.t. 3,350 % p.a. Den effektive rente blir p.t. 4,070 % p.a.

Endringen gjelder fra og med 22.12.14.

mvh

Styret

Styremøte 25.november

Møtenummer 10-2014Styremøte

Når: tirsdag, 25. nov  2014 20:00 – 21:30, Valhallv. 8M
Møte innkalt av: Anlaug Arnestad
Inviterte:
Eskil Kjeldsen, Kristen Thorsen, Anlaug Arnestad, Kenneth Johannessen

Behandlede saker:

Sak 1 – Godkjenning av protokoll

Sak 2 – HMS

Sak 3 – Brev til beboere

Sak 4 – Julegrantenning

Sak 5 – Eventuelle skader etter arbeid med utbygging

Sak 6 – Skilting på porten

Sak 7 – Garasjen

Sak 8 – Eventuelt

Neste møte tirsdag 20.01.15 kl 20:00

 

Styremøte 21.oktober

StyremøteMøtenummer 9-2014
Når: tirsdag, 21. okt 2014 20:00 – 21:30, Valhallv. 8M
Møte innkalt av: Anlaug Arnestad
Inviterte:
Eskil Kjeldsen, Kristen Thorsen, Anlaug Arnestad, Kenneth Johannessen

Behandlede saker:

Sak 1 – Godkjenning av protokoll

Sak 2 – Økonomisk rapport pr. 31.08.14

Sak 3 – Budsjett for 2015

Sak 4 – HMS

Sak 5 – Garasjen

Sak 6 – Klage på beboer vedr. dyrehold

Sak 7 – Diverse informasjon

Sak 8 – Eventuelt