Garasjefeiing 26.4

Garasjevask

Det varsles om garasjefeing i fellesgarasjon på dagen 26 april 2017

Alle biler og løsøre må være fjernet  innen kl 08:00  torsdag 26.4
Arbeidet forventes ferdig kl 1700 og utføres av Rein Tek AS som kan kontaktes på 40620899

 

Ordinær generalforsamling 2018

Ordinær generalforsamling 2018

Generalforsamling

Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Ryenbergveien Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om dato og klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 5.3.2018

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

 • gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
 • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslag sendes til styreleder i Ryenbergveien Borettslag

Kristen Thorsen
Valhallveien 6 B
0196 Oslo

styret@ryenbergveien.no

Hilsen
Ryenbergveien Borettslag

Forbruk lading garasjen

De som har fått montert ladepunkt i garasjen, har egen seriemåler som nå er avlest for 2017. Faktura sendes fra obos ila januar for de som har mer enn 0kwh. Prisen er satt til 1kr pr kwH

mvh

Styret

Styremøte 9/2017 / Vernerunde

NÅR: mandag, 18.12.2017 21:00 – 22:00

onlinesurveyHVOR: Valhallveien 6b

MØTE INNKALT AV: Kristen Thorsen

FREMMØTTE:

Kristen Thorsen
Thea Sand
Simen Storberget

 

 1. SAK 1
  Budsjett.
  Det vedtas økning i husleie f.o.m 1.2.18 med 4%
 2. SAK 2
  Julegrantenning
 3. SAK 3
  Malerarbeider19
 4. SAK 4
  Vernerunde
 5. SAK 5
  Vaktmestertjenster.
  Oppdatert tilbud og redusert pris, fornyet avtale

Julegrantenning

Vi inviterer små og store  til felles julegrantenning søndag 3 desember kl 16  ved den store lekeplassen.

Vi synger julen inn sammen. 
Det vil bli servert  gløgg, pepperkaker  og klementiner.

Velkommen til en hyggelig julemarkering!

Hilsen styret
i Ekeberg­skråningen
og Ryenbergveien

Høstsjekk

Når mørketiden kommer over oss, og vi trekker innendørs, kan det være greit å huske følgende

 • Kople fra slanger/utstyr fra utekran slik at den ikke frostsprenges
 • Bytt batteri på bannvarslere
 • Sjekk og snu brannslukker apparatet – pilen på trykkmåleren på toppen av apparatet står på det grønne feltet
 • Sett inn sykler i sykkerboden hvis de ikke skal brukes i vinterRydd på utsiden, gjør kalrt til snøfall, trekk over utemøbler osv.
 • Litt innearbeider:

mvh

Styret

Styremøte 8/2017

NÅR: mandag, 13.11  2017 21:00 – 22:00

onlinesurveyHVOR: Valhallveien 6b

MØTE INNKALT AV: Kristen Thorsen

FREMMØTTE:

Kristen Thorsen
Kenneth Johannessen
Simen Storberget

 

 1. SAK 1
  Budsjett 2018
 2. SAK 2
  Eventuellt
 3. SAK 3
  Sykkelbod
 4. SAK 4
  Vaktmestertjenester
 5. SAK 5
  VVS Rapport14

Høst dugnad

Det innkalles til dugnad i borettslaget lørdag 21. oktober 12-15. Vi gjentar suksessen fra i våres, og gjør det sammen med nabosameiet.
hostblader

Ting som må gjøres i vårt borettslag

 • Feie / rydde fellesareal
 • Rense sluk foran garasjeporten
 • Feie lekeplassen
 • Vaske gulv søpplerom
 • Vaske bodarealene
 • Vaske m/ høytrykkspyler i trapp.
 • Rydde i blomsterkassene
 • Rydde i garasjen
 • Flekk-male områder med flass
 • Rette opp sluk v hus 6
 • Stusse villvin
 • Rydde sykkelbod ** OBS** Sykler blir merket med rød lapp de nærmeste dagene, og beboere må selv gå ned å fjerne denne lappen før dugnad. De syklene som fremdeles har en rød lapp på dugnaden blir fjernet.

Container blir å finne på andre siden av veien av innkjørslen til garasjen fra fredag ettermiddag til mandag morgen.

Fellesaktiviteter:

Sosialt, enkel bevertning.

Styremøte 7-2017

NÅR: mandag, 2. okt  2017 21:00 – 22:00

onlinesurveyHVOR: Valhallveien 6b

MØTE INNKALT AV: Kristen Thorsen

FREMMØTTE:

Kristen Thorsen
Kenneth Johannessen
Thea Sand
Simen Storberget

 

 1. SAK 1
  Dugnad
 2. SAK 2
  Forsikring
 3. SAK 3
  Forsikringssak
 4. SAK 4
  Budsjett 2018
 5. SAK 5
  Sak fra beboer
 6. SAK 6
  Status garasjen
 7. SAK 7
  Eventuellt

Ryenbergveien Borettslag