Styremøte 8/2017

NÅR: mandag, 13.11  2017 21:00 – 22:00

onlinesurveyHVOR: Valhallveien 6b

MØTE INNKALT AV: Kristen Thorsen

FREMMØTTE:

Kristen Thorsen
Kenneth Johannessen
Simen Storberget

 

 1. SAK 1
  Budsjett 2018
 2. SAK 2
  Eventuellt
 3. SAK 3
  Sykkelbod
 4. SAK 4
  Vaktmestertjenester
 5. SAK 5
  VVS Rapport14