Arbeid i bod- og garasjeanlegg

luftsirkulasjonDet vil den nærmeste uke være arbeid med å etablere avfukter-løsning i bodanlegge for å redusere fuktighet her. Det monteres rør for å fordele tørr luft. I garasjen blir det også kjerneborret i  veggene for å få sirkulasjon i rommet utenfor grunnmuren. Dette blir koplet på eksisterende lufteanlegg.  I forbindelse med kjerneboring må det ryddes foran parkeringsplass 3, 27 og 28 trengs å være tomme for biler

Arbeidet starter førstkommende fredag 8 april og utføres av Pelias – de kan kontaktes på 46508811