Renteendring på felleslån

Rentesatsen for våre  felleslån  blir endret fra  p.t. 3,500 % p.a. til p.t. 3,350 % p.a.  Den effektive rente blir p.t. 3,380 % p.a. (største lån)

Samt fra  p.t. 3,500 % p.a. til p.t. 3,350 % p.a. Den effektive rente blir p.t. 4,070 % p.a.

Endringen gjelder fra og med 22.12.14.

mvh

Styret