Styremøte

NÅR: mandag, 26. sep 2016 21:00 – 22:00

onlinesurveyHVOR: Valhallveien 6b

MØTE INNKALT AV: Kristen Thorsen

FREMMØTTE: Morten Bjerke Andersen, Kenneth Johannessen , Kristen Thorsen, Inger Ekwall Abild, Solveig  Lorentzen

 

 1. SAK 1
  Økonomisk rapport
 2. SAK 2
  Dugnad
 3. SAK 3
  Oppfølging el-arbeider
 4. SAK 4
  Budsjett
 5. SAK 5
  Styret endres
 6. SAK 6
  Eventuelt