Rens av sluk

sluk Det blir på torsdag 10.9 utført rensing av sandfang/ kummer på plassen mellom borettslaget og sameiet. Det kan i tiden fra 0730 og utover være fremkommelighets problemer ved porten mot valhallveien.

Det kan også være noe støy fra maskiner som benyttes..

Arbeidet utføres av Aktiv rørinspeksjon