Varsel om garasjefeing

Garasjevask

Det varsles om garasjefeing i fellesgarasjon på dagen 21 april 2017

Alle biler og løsøre må være fjernet  innen kl 08:00  torsdag 21.4
Arbeidet forventes ferdig kl 1700 og utføres av Rein Tek AS som kan kontaktes på 40620899