Styremøte 6-2017

NÅR: mandag, 29. aug 2017 21:00 – 22:00

onlinesurveyHVOR: Valhallveien 6b

MØTE INNKALT AV: Kristen Thorsen

FREMMØTTE:

Kristen Thorsen
Kenneth Johannessen
Thea Sand

 

 1. SAK 1
  Nytt styre
 2. SAK 2
  Dugnad
 3. SAK 3
  Innkommende sak: Sykkelboden
 4. SAK 4 Økonomisk rapport
  SAK 5
  Eventuelt