Styremøte mandag 9 mai

Styremøte
Styremøte

Møtenummer 5-2016 Styremøte

Når: mandag, 9 mai
Morten Bjerke Andersen
Kenneth Johannessen
Inger Ekwall Abild
Kristen Thorsen

Saker
SAK 1
Husleieendring
SAK 2
Sak fra beboer i 6F lyd fra rør
SAK 3
Sak fra beboer i 10H, utbedring av utearel
SAK 4
Dugnad
SAK 5
Utbedring bodarealer
SAK 6
Vedlikeholdsavtale ventilasjon
SAK 7
17 mai feiring
SAK 8
Sak fra beboer i 6B, oppbevaring av takboks
SAK 9
Sak fra beboer i 10K, dårlig vindu
SAK 10
Sak fra beboer i 6A, knust vindu
SAK 11
Sak fra beboer 8A, skjev dør