Styremøte 11.januar

Møtenummer 3-2016 Styremøte

Styremøte
Styremøte

Når: mandag, 11 januar
Morten Bjerke Andersen
Kenneth Johannessen
Kristen Thorsen

SAK 1
Husleieregulering
SAK 2
Utbedring garasje
SAK 3
Nøkler til garasjen
SAK 4
Utbedringer balkonger
SAK 5
Nabovarsel
SAK 6
Eventuellt
SAK 7
Bytte vaktmestertjenester