Styremøte 26.oktober

StyremøteMøtenummer 8-2015 Styremøte

Når: mandag, 26 august Valhallv. 6B
Møte innkalt av: Kristen Thorsen
Inviterte:
Morten Bjerke Andersen
Kenneth Johannessen
Inger Ekwall Abild
Kristen Thorsen

SAK 1 Dugnad 31.10
SAK 2 Budsjett 2016
SAK 3 Garasje
SAK 4 Lading i av elbil i garasjen
SAK 5 OBOS ferdigstillelses attest
SAK 6 Rensing av sandfang
SAK 7 Trepleie – beskjæring av trær
SAK 8 Sak fra beboer: Lås på soverom
SAK 9 Sak fra beboer: Vifte på kjøkkenet
SAK 10 Økonomisk rapport 31.8.15